Lyst til å synge i Follo Kammerkor?

Vi kan friste med store konsertopplevelser i inn- og utland, sangglede, høye ambisjoner, et godt miljø og Follos desidert beste og en av landets flinkeste dirigenter, Tom Wiklund. Vi søker sangere til alle stemmer, og for tiden er vi særlig interessert i flere tenorer.
Les mer om prøvesang her

Vil du vite mer om oss?

Vi øver hver mandag i Ski nye kirke kl. 19.30-22.00.
Les mer om korøvelsene og hvilke planer vi har inneværende semester her.

Hva synger vi?

Vi har et repertoar som spenner fra Brahms Liebeslieder, ulike requiem og musikk av Nystedt til lettere repertoar av mer profan art.
Mer om repertoaret finner du her.