Follo Kammerkor har gjennom mange år underholdt både i  Norge og i utlandet. Sammen med dirigent Tom Wiklund har koret sunget med gjestesolister, kor og orkestre.

Repertoaret er varierende og består av blant annet klassiske verker samt nyere og eldre a capella kormusikk.

Koret har gitt ut to CD-er, Julestemninger i 2011 og Kontraster i 2001.

Medlemmene er bosatt i Ås, Frogn, Ski, Nesodden og Oppegård, i tillegg til sangere fra både Oslo, Østfold og andre deler av Akershus. I Follo Kammerkor er vi ca 40 medlemmer.

I 2013 fikk koret Paul Harris stipend fra Ski og Langhus Rotary.
Les mer om dette i Østlandets Blad

 

Sæby kirke